Yoga och medveten närvaro Conscious Living Christine Morel

Medveten närvaro är att vara medveten i det ögonblick som är just nu. Om man är medvetet närvarande i vardagen är man helt och fullt ”här”, närvarande med sitt medvetande. Man är stilla och närvarande både om man är ensam eller tillsammans med andra människor. Man är stilla och medveten vare sig man mediterar, promenerar i naturen eller befinner sig i en pulserande storstad. Är man medvetet närvarande kan man vara det även i den mest dynamiska aktivitet.

Att vara medvetet närvarande i nuet skapar en känsla av tillfredsställelse – man är nöjd med det lilla och enkla och utvecklar uppskattning av livet och känner sig nöjd och accepterar ”det som är”, just nu. Att acceptera sig själv och sin livssituation är ett viktigt verktyg för att kunna göra förändringar i sitt liv. Med medveten närvaro är det mycket lättare att acceptera sig själv och det som är.

Under utövandet av yoga och meditation, speciellt i grupp är det ofta lätt att vara närvarande i nuet. Genom regelbundet yogautövande och regelbunden meditation övar man upp denna förmåga som sedan följer med ut i vardagslivet. Att kunna vara närvarande trots mycket aktivitet och rörelse skapar lugn, harmoni och trygghet.

Det är som att befinna sig i stormens öga, där det är stilla mitt i all rörelse och i de utmaningar som ständigt finns i livet.