Aura-Soma Inspirationsdag

Aura-Soma Introduktionskurs

AURA-SOMA FÄRGHEALING
Aura-Soma Inspirationsdag 9/3 2024, 10-17:30

Välkommen till en inspirerande dag med färger och dofter! Genom ditt val av färger blir du mer medveten om vem du är och om dina inre egenskaper. Du får lära vad de olika färgerna betyder och hur de påverkar dig på olika plan. Vi lär oss att använda balansflaskor, pomandrar och quintessenser och hur dessa produkter förstärker effekten av healing. Vi kommer att lära oss hur vi gör healing med Aura-Soma produkter och hur vi kan använda produkterna på oss själva och andra för ökat välbefinnande.

Varje deltagare får välja fyra flaskor och får en personlig konsultation och tolkning i gruppen. Ni får med er varsin balansflaska att använda hemma!

Ledare: Christine Morel
Datum: 9/3 2024
Tid: 10-17:30
Pris: 1500 kr
Info & anmälan: Christine Morel 0723 – 99 68 22
christine@aura-soma.nu
www.aura-soma.nu

Aura-Soma Terapeut

Aura-Soma Terapeut

Aura Soma terapeut utbildning är för dig som vill använda kunskapen om färg i ditt healingarbete med andra. Men utbildningen är även för dig som vill arbeta djupare med färg för självinsikt och eget välbefinnande.

Utbildningen är uppdelad på tre steg om vardera fyra dagar som du behöver för att registrera dig som Aura-Soma terapeut och få diplom av Aura-Soma Academy Tetford, England.

Aura-Soma terapeut utbildning är för dig som vill använda kunskapen om färg i ditt healingarbete med andra. Men utbildningen är även för dig som vill arbeta djupare med färg för självinsikt och eget välbefinnande.

Utbildningen är uppdelad på tre steg om vardera fyra dagar som du behöver för att registrera dig som Aura-Soma terapeut och få det slutliga diplomet av Aura-Soma Academy Tetford, England. Diplom ges efter varje steg. Kursen ger kunskap om hur Aura-Soma hjälper oss att förbinda oss med naturens vibrerande livskraft och hjälper oss att förstå själens och kroppens budskap. Betoning läggs på att Aura-Soma är en själsterapi där människor uppmuntras att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen helandeprocess.

Vi får kunskap om de olika färgerna och utforskar på djupet vad de olika färgerna ger oss för nycklar till förståelse och insikt. Eleverna får lära sig hur man använder balansflaskor och essenser i Aura-Soma systemet och får redskap att själva utföra färgkonsultationer.

Christine Morel, utbildad av ASIACT, International Association of Colour Therapeutics, Tetford England.

christine@aura-soma.nu
www.aura-soma.nu
0723-99 68 22

Under steg 2 fördjupar vi konsultationsmetoden. Vi går igenom varje färg på olika nivåer. Dessutom sätts Aura-Soma i relation till andra metoder.

Steg två ger kursdeltagarna en ökad säkerhet i att göra konsultationer och efter den här kursen är man redo att ge konsultationer till allmänheten.

Presentation av färgerna på fem olika nivåer: symboliskt, andligt, mentalt, känslomässigt och fysiskt.

Fördjupning av färgcirkeln. Vilka grundfärger ingår i varje färg. Vilken färg finns det mest av i en persons val. Djupare förståelse för de tre grundfärgerna blått, gult och rött.

Vilka kristaller ingår i de olika produkterna.

Fördjupning av quintessenserna. Presentation av de olika mästarna som gett namn åt quintessenserna.

Steg 3 finslipar på konsultationsmetoden och presenterar Aura-Soma Matrix som visar vilka flaskor/färger som finns med på tidslinjen. Övningar för att göra en konsultation korrekt med medveten närvaro och med en bevittnade och samtidigt stödjande attityd.

Den här kursen ger dig en större överblick och förståelse för den djupa visdom som Aura-Soma bygger på. Du kommer att bli introducerad i ”Livets Träd” som visar vilken väg vi valt att gå för att komma till en större helhet. Genom att se och uppleva Aura-Soma i samband med ”Livets Träd” kan vi få information om vår utvecklingsväg. Ett unikt system för att medvetandegöra de hinder, upplevelser och utmaningar som vi möter på vägen till självkännedom.

Att fördjupa förståelsen för färgernas språk i relation till medvetandeutveckling.

Efter steg 3 kan du registrera dig som Aura-Soma Practitioner och få det slutgiltiga diplomet.

Aura-Soma kursen med Christine var verkligen en upplevelse utöver det vanliga! Det var en fantastiskt lärorik kurs i färgernas och dofternas rike. Christine är en mycket duktig och inspirerande lärare! Vi kursdeltagare var helt trollbundna av all den kunskap vi fick till oss, en underbar vecka som jag aldrig kommer att glömma!
Gabriella Morlin

Roligaste kursen jag gått!
Paulina Hall

Christines förmedlar sina Aura-Soma konsultationer med en mjuk skärpa som jag trivs mycket bra med och hennes kunskap, som är djup och full av erfarenhet, är för mig en gåva att få del av. Aura-Soma har förändrat mitt liv, och jag älskar att fortsätta förändras längs denna färgrika väg.
Jenny Wenhammar

Christine är lugn som lärare och har stort tålamod. Hon förklarar allt väldigt tydligt så att man förstår.
Lotta Sjöberg