Aura-Soma Ärkeängel Essenser

Ärkeänglar är beskyddare och vi använder essenserna när det finns behov av guidning och beskydd. Intentionen med essenserna är att stödja kommunikation och varje essens ger oss möjlighet att uppleva respektive ärkeängels energi.

Essensen finns i spray och finns att köpa i min webbshop, se menyn ovan.

Så här används ärkeängelessenser

Sprayas i auran tre gånger, på hjässan och vid varje tinning med slutna ögon.

 1. Ärkeängel Michael. Hjälper oss att öppna hjärtat.

  Ärkeängel Michael är den mest kända av alla ärkeänglar. Han kämpar för fred och beskyddar planeten med sitt svärd. Han strider mot mörka krafter och hjälper till att föra in ljuset på jorden. Han hjälper oss att ha tillit till den högre viljan och att släppa taget om våra rädslor. Du kan åkalla ärkeängel Michael för att få hjälp att ta bort rädslor och negativa tankar, det brukar hjälpa inom några minuter. Michael har en kraftfull och lugnande närvaro som ger kärlek och tröst. Svärdet som han bär med sig, skär igenom negativa tankar och oro och fyller tomrummet med ett varmt ljus.
  Michael rensar bort det som sitter i vägen för att öppna hjärtat och hjälper oss att släppa djupt liggande rädslor.

 2. Ärkeängel Gabriel. Hjälper oss att utveckla vår egen sanning och kreativitet.

  Ärkeängel Gabriel hjälper oss att utveckla förmågan att vara sanna mot oss själva. Därigenom kommer vi att utstråla mer värme och medkänsla.
  Gabriel medvetandegör mönster av sorg och djup ångest. Han hjälper oss att släppa taget om gamla familjemönster. Vi blir mer medvetna om inlärda rädslor, reaktionsmönster, finner nytt hopp och större frihet.

  Gabriel hjälper oss att förverkliga vår potential och frigör oss från tidigare begränsningar..

 3. Ärkeängel Raphael. Hjälper oss att känna tillit och frid.

  Ärkeängel Raphael ger oss en känsla av frid. Ger en känsla av välbefinnande och helhet. Möjligheten att lyssna på vår inre röst ökar när vi upplever frid och tystnad. Kunskapen om hur vi ska kunna stänga av intryck från våra yttre sinnen gör att vi blir mer medvetna om den tysta stilla rösten i vårt inre. Vi får en möjlighet att lösa upp mönster som rigiditet, rädsla och tendenser att isolera sig på grund av rädsla. Intuitionen ökar och vi får djupare frid inom oss. Vi utvecklar vår egen auktoritet och lär oss att lyssna på vår egen inre röst..

 4. Ärkeängel Uriel. Hjälper oss att utveckla visdom och intuition.

  Ärkeängel Uriel stödjer utvecklingen av klarhet och intuition och att använda den medvetenheten med värme och medkänsla. Hjälper oss att bryta de mönster i samhället som enbart stödjer sig på intellektet. Utvecklar inre visdom och att se saker från det intuitiva perspektivet. Han stödjer oss att utveckla själens väg så att vårt sanna jag kan komma till uttryck i världen..

 5. Ärkeängel Sandalphon. Hjälper oss att förstå vikten av samarbete.

  Ärkeängel Sandalphon ökar förståelsen för innebörden av gemenskap och samarbete. Den utvecklar förståelsen för att jorden är ett nätverk för livsenergi vilket ger os bättre förmåga till samarbete.
  Ger en stor möjlighet till transformation och en hjälp att bryta sig loss från begränsande uppfostran och trossystem. Han hjälper oss att öppna upp till vårt Kristusmedvetande. Essensen ger tillgång till gamla minnen om hur det är att leva i fred och samarbete med livet..

 6. Ärkeängeln Tzadkiel. Hjälper oss att utveckla hjärtats empati.

  Ärkeängel Tzadkiel ger oss ett nytt perspektiv på kärleken, nästan som en pånyttfödelse. Den här essensen hjälper oss att uttrycka kärlek till oss själva genom att vi accepterar oss själva och genom att visa medkänsla för andra. På det här sättet utvecklas vi tillsammans med planeten. Essensen utvecklar feminint ledarskap och intuition. Det feminina ledarskapet som guidas av hjärtats empati har blivit förtryckt i tusentals år av det patriarkaliska samhället, staten och kyrkan. Att arbeta sig igenom den frustration som kommer från förtryck och komma fram till accepterande av allt som har varit och lösa upp bitterhet, är att finna nytt hopp. Den här processen leds av ärkeängeln Tzadkiel. Det kan leda till ett nytt accepterande av det feminina inom oss och andra och ett nytt förhållningssätt till polariteten inom oss..

 7. Ärkeängel Metatron. Hjälper oss att omfatta vår skuggsida.

  Ärkeängeln Metatron hjälper oss att se vår skuggsida och hjälper oss att möta vår fiende och den är oss själva. När vi tar tillbaka våra projektioner, när vi öppnar oss för det okända och när vi slutar döma, kan vi utvecklas och lösa upp känslor av separation. Detta gör att vi kan omfatta oss själva totalt. Varje upplevelse utanför oss själva kan ses som en spegel på vem vi är. Genom att använda den här essensen kan vi ge ljus till lidandet i världen. Att finna visdom genom lidandet kan lysa upp vår stig. Från ett globalt perspektiv, sker det som sker på en plats, överallt, som en krusning på vattnets yta. Metatron hjälper oss att bli vägledda, att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Essensen hjälper oss att förstå Existensens storhet, därigenom utvecklas vår egen livsväg..

 8. Ärkeängel Jophiel. Hjälper oss att vara i hjärtats trädgård.

  Ärkeängel Jophiel hjälper oss att uppleva mer sanning, harmoni och hopp. Att vara hemma är att vara i hjärtats trädgård. Den här essensen ger lugn och ro. Vi får förståelse för att det finns en större kraft som flödar igenom oss. Vi blir befriade från självironi och cynism. Vi utvecklar tillit. Vi öppnar vårt hjärta för verklig kärlek och vår sanna aura kan komma till uttryck. Vi lär oss att lita på vår egen auktoritet och stärker vårt egenvärde. Vårt individuella jag utvecklas i samhällets gemenskap. En ny aspekt av kärleken kan uttryckas..

 9. Ärkeängel Chamael Hjälper oss att vara i vår feminina kraft.

  Ärkeängel Chamael hjälper oss att älska och acceptera oss själva på en mycket djup nivå. Han hjälper oss att inte döma oss själva och därmed inte projicera våra brister på andra. Vi får stöd att uttrycka vår feminina essens utan att tävla och konkurrera med männen. Kvinnans väsen hyllas av Chamael. Han skapar förståelse för att den kvinnliga energin behövs i världen för att stoppa den negativa utveckling vi ser med krig och maktbegär. Världen behöver den kvinnliga energin. Vi är inte som männen utan bör förstå att kvinnans essens är mycket känslig och den energin fattas i världsstyret idag. Chamael hyllar den kvinnliga energin.