Kundaliniyoga Christine Morel Conscious Living

Alla kan göra kundaliniyoga. Kundalini Yoga består av enkla men kraftfulla övningar som ger lugn och närvaro. Du kommer i kontakt med din andning och får en direkt upplevelse av medveten närvaro och inre stillhet. Kundaliniyoga ökar energi och cirkulation i din kropp. Genom att regelbundet träna kundaliniyoga får man en mjuk, smidig kropp och ett inre lugn. Varje pass avslutas med avslappning meditation.

Det finns yogapass för att stärka ryggen, förbättra immunförsvaret, ge extra kraft och energi eller för att balansera olika känslor. Yogapasset avslutas alltid med avslappning och meditation. I kundaliniyoga finns det ett stort antal olika meditationstekniker. Kundaliniyoga är en traditionell form av yoga som passar dig som inte bara vill lära dig olika kroppsställningar, utan också vill lära dig mer om yogans bakgrund och filosofi.

Idag har yoga på många ställen reducerats till en träningsform och den djupare dimensionen av yoga har glömts bort. Yoga är ursprungligen en andlig disciplin, en teknik för att hitta sig själv och inte enbart identifiera sig med sin kropp och det materiella. Man kan också beskriva yoga som ett medvetandetillstånd som man uppnår genom att använda olika tekniker som exempelvis kroppsställningar och meditation, men som också överförs från lärare till elev.

Yoga grundas på ett antal moraliska principer som att inte skada levande varelser, vara sann och utveckla medkänsla och vänlighet. Kundaliniyoga stärker nervsystemet, balanserar körtelsystemet och frigör känslomässiga blockeringar vilket påverkar hälsan positivt och ger ökad livskraft och självkännedom.

Meditation

Varje yogapass avslutas med meditation. Genom att fokusera på andningen blir vi närvarande i nuet och vi försöker inte uppnå något. Vi tvingar inte sinnet att uppnå ett tillstånd utan tankar eftersom det är sinnets natur att vilja tänka. Vi låter tankar och känslor komma och gå och när vi är medvetna om att vi inte fokuserar på andningen går vi bara mjukt och lätt tillbaka till andningen.
På så sätt blir meditationen utan ansträngning och minskar stress och prestation. Vi tillåts att vara precis som vi är och kan härigenom uppnå tillstånd av avslappning, stillhet och närvaro.

Vanliga frågor

De flesta kroppsställningarna i kundaliniyoga är relativt lätta att utföra. Nästan alla människor kan göra övningarna även om man är lite äldre eller inte har tränat på länge. Du behöver inte vara vig eller i fysisk toppform för att kunna göra kundaliniyoga. I de flesta övningarna kombineras rörelser med kraftfull andning, därför brukar man kalla kundaliniyoga för en aktiv och dynamisk yogaform. Kundaliniyoga är mer intensivt än klassisk hathayoga och iyengaryoga, men mindre fysiskt krävande än ashtangayoga.

I kundaliniyoga är det större fokus på den mentala och andliga delen av yoga. Hathayoga (dit både iyengaryoga och ashtangayoga hör) består traditionellt av kroppsställningar och andningsövningar. I kundaliniyoga ingår kroppsställningar och andningsövningar, men också mantran och meditation. I hathayoga lägger man större vikt vid att bemästra kroppen, i kundalinyoga är fokus på att bemästra sinnet.
Kundaliniyoga är en autentisk yogatradition som passar dig som söker efter en andlig disciplin. Många av de yogaformer som lärs ut på spa- och gymanläggningar idag är fysiska träningsformer som har väldigt lite med andlighet att göra. Yoga är mycket mer än bara fysiska kroppsställningar, yoga är ett medvetandetillstånd som man kan uppnå genom att använda olika tekniker som exempelvis kroppsställningar, andningsövningar och meditation. I kundaliniyoga betonas vikten av traditionen och länken tillbaka till de yogis som etablerade detta medvetandetillstånd.

Kundaliniyoga är inte farligt. Det är minimal risk att råka ut för en fysisk skada eftersom man gör alla kroppsställningar efter sin egen förmåga och alltid lyssnar på kroppen. Man ska följa instruktionerna i yogapassen, göra övningarna i rätt ordning och respektera tidsbegränsningarna. Det räcker att göra ett yogapass per dag.  Kundaliniyoga är utformat för att ge stabilitet samt fysisk och psykisk balans. Man arbetar med att stärka nervsystemet och rena kroppens energikanaler, vilket är en förutsättning för att kunna öka energiflödet i kroppen.

Kundalini är en form av livsenergi som redan finns inom oss. Enligt den yogiska traditionen har vi inte tillgång till vår fulla kraft och vi använder inte hela vår potential som människor. Kundaliniyoga handlar om att bli medveten om sin kraft, använda mer av sin potential och öka sin livsenergi.

Det är viktigt att skilja mellan spontana kundaliniresningar (dvs att kundalinienergin stiger okontrollerat) och kundaliniyoga. Spontana kundaliniresningar är väldigt ovanliga och har associerats med psykiska sjukdomstillstånd. Det finns ingen risk att man får en spontan kundaliniresning när man gör kundaliniyoga. I kundaliniyoga stimuleras kundalinienergin gradvis och balanserat. Man brukar säga att droppe efter droppe av kundalinienergi letar sig upp genom sushumna, energikanalen i ryggraden, vilket gör att man gradvis blir mer och mer medveten.

Det går utmärkt att göra kundaliniyoga även om man är gravid. Det bästa är om du hittar en yogakurs för gravida. Annars är det viktigt att tala om för yogaläraren att man är gravid så att du får information om vilka övningar du kan göra istället.
Eldandning, kroppslås, alla övningar som arbetar på magmusklerna, upp- och nedvända ställningar, övningar där du ligger på mage, skulderstående, plogen, grodan, bågen, gräshoppan, kamelen, hjulet, Sat Kriya, sträckställningen, navelpumpning, benlyft.
Djupandning, kråkan, övningar som arbetar med armarna, bensträck, fjärilsställningen, ryggflex, katt- och koställningen, axellyft, ryggvridning, ryggböjning, nackrullning, babyställning, alla meditationer, mantrasång. Under avslappningen kan du ligga på sidan istället för på rygg.

Gör yogaövningarna i ett lite lugnare tempo, om du får ont vid någon övning skall du genast sluta.