Aura-Soma Conscious Living
Upptäck kraften i färgernas helande energi.
Ditt val av färger är en reflektion
av din inre essens.
De speglar dels dina själsegenskaper
och dels dina behov.

Med över 30 års erfarenhet har Aura-Soma visat sig vara en vägledning till det inre. Kombinationen av färger, växter och kristaller ger specifika vibrationer som kan stödja oss på alla plan genom att skapa harmoni och balans i de subtila skikten av vår varelse.

Aura-Soma Konsultation

Vid en konsultation sitter du framför flaskorna och i lugn och ro väljer du ut de fyra flaskor som tilltalar dig mest. Valet av flaskor styrs av din intuition och tolkas sedan av terapeuten, i samråd med dig.

Man kan säga att dessa fyra flaskor/färgkombinationer är en spegelbild av vad som pågår i ditt inre och vad som finns djupt inom dig och det som du längtar efter att få uttrycka.

Vid slutet av konsultationen kommer din terapeut att tillsammans med dig välja ut den eller de flaskor som är de mest gynnsamma för dig i din nuvarande situation. Ni kommer också att komma fram till vilka övriga produkter, (pomander, quintessens, färgessens), som kan hjälpa och stödja dig i processen.

Aura-Soma Konsultation

Historia

Aura-Soma skapades av engelskan Vicky Wall, som levde mellan 1918 och 1991. Från tidig barndom kunde hon se färgerna i människors aura och fick under hela sitt liv träning i att använda sin växande förmåga att hela. Från sin far fick hon kunskaper om örtmedicin och hon arbetade som naturapotekare tills hon på mitten av 1970-talet blev blind.

En natt för över 30 år sedan fick hon genom sitt högre jag, vägledning att skapa helande oljor i olika färger. Dessa vackra oljor visade sig ha helande förmågor. Vickys livsverk – Aura-Soma – var fött och växer nu snabbt över hela världen.