Enligt österländsk syn finns olika energicentra kopplade till den fysiska kroppen. Det finns en mängd olika energicentra men sju större längs kroppens ryggrad samt ett ovanför hjässan. Nedan följer en kort beskrivning av de åtta större chakrana.

 1. Första chakrat, baschakrat

  Familj och känsla av samhörighet

  Baschakrat ger oss en grund att stå på. Om första chakrat fungerar känner vi samhörighet med andra och vi känner att vi har en funktion. Första chakrat hjälper oss att finna vår livsuppgift och att klara av den materiella sidan av livet.
  Fysiskt kan problem med baschakrat yttra sig som problem med sexualiteten, blodcirkulationen, menstruationsproblem samt smärta i nedre delen av ryggen. Chakrat har förbindelse med binjurarna. Mentalt/psykologiskt kan problem med baschakrat yttra sig som aggression, dominans, överaktivitet samt utmattning.
  Aura-Soma Balansflaska 5

  Balansflaska 5 gul/röd

 2. Andra chakrat, navelchakrat

  De personliga relationerna.

  Andra chakrat handlar om de personliga relationerna och börjar aktiveras i sjuårsåldern, den ålder då barnet börjar söka sin identitet utanför familjen. Andra chakrat har att göra med kontroll och vår rädsla för att förlora kontrollen. Ett väl fungerande navelchakra ger en sund jagkänsla där man inte behöver förhandla eller sälja sig själv.
  Fysiskt kan problem med andra chakrat yttra sig som impotens, frigiditet, besvär med äggstockar, testiklar och prostata. Andra chakrat är kopplat till äggstockar och prostata. Psykologiskt kan problem med navelchakrat yttra sig som ett överdrivet beroende av andra människor och bekräftelse. Också motsatsen som överdriven självständighet kan vara problem med andra chakrat
  Aura-Soma Balansflaska 26

  Balansflaska nr 26 orange/orange

 3. Tredje chakrat, solar plexus

  Den personliga kraften

  Solar plexus chakrat börjar bli dominerande i puberteten. I tredje chakrat formas jaget och vår personlighet. Här prövar vi vår kraft i förhållande till yttervärlden. Vi stärker vår jagkänsla genom att övervinna de svårigheter vi möter i livet. Tredje chakrats funktion är beroende av vår självaktning.
  Fysiskt kan problem med tredje chakrat skapa obalans i bukspottkörtel, gallblåsa, lever, njurar, hud och nerver. Tredje chakrat är kopplat till bukspottkörteln. Psykologiskt har sjukdomar i tredje chakrat sitt ursprung i det som rör ansvaret för den egna personen, självaktning samt överkänslighet för kritik.
  Aura-Soma Balansflaska 4

  Balansflaska nr 4 gul/guld

 4. Fjärde chakrat, hjärtchakrat

  Känslolivet

  Fjärde chakrat är den centrala kraftstationen i människans energisystem och har stor betydelse för vår hälsa och styrka. Fjärde chakrat lär oss att handla i kärlek och medkänsla. Den starkaste kraften vi äger är kärleken. Detta chakra lär oss att förlåta och att avstå från kravet att själv avgöra vad som är rättvisa, vilket är nödvändigt för att vi ska uppnå tillstånd av inre frid.
  Fysiskt kan problem med fjärde chakrat skapa obalans i hjärtat, blodomloppet, revbenen, lungorna och axlarna. Fjärde chakrat har förbindelse med thymuskörteln. Psykologiskt har sjukdomar i hjärtchakrat att göra med vår förmåga att förlåta inte bara andra utan också oss själva samt vår förmåga att känna kärlek och medkänsla.
  Aura-Soma Balansflaska 3

  Balansflaska nr 3 blå/grön

 5. Femte chakrat, halschakrat

  Vilja och kommunikation

  Femte chakrat har att göra med tillit, att lita på livsprocessen och att därmed överlämna oss till en högre vilja. Det står också för sann och ärlig kommunikation. Att yttra oss med respekt och integritet och att använda kärleksfulla ord när vi talar om andra.
  Fysiskt kan problem i halschakrat uppstå i halsen, sköldkörteln, luftstrupen, matstrupen, munnen, käken och tänderna. Psykologiskt kan problem med femte chakrat yttra sig som stamning, Problem med rösten, svårigheter att kommunicera, problem med auktoriteter. Halschakrat har förbindelse med sköldkörteln.
  Aura-Soma Balansflaska 2

  Balansflaska nr 2 blå/blå

 6. Sjätte chakrat, tredje ögat

  Intuition och medveten närvaro

  Sjätte chakrat är placerat mitt i pannan och kallas för tredje ögat. Det är visdomens chakra och har med vår logiska och intellektuella förmåga att göra. Det är samspelet mellan förnuftet och psyket. Det hjälper oss att utveckla bevittnande samt att lyssna på den inre rösten. Hjälper oss att skilja på de tankar som har sitt ursprung i rädsla från de som kommer från vår inre styrka.
  Fysiskt kan problem i tredje ögat uppstå i hjärnan, tallkottkörteln, nervsystemet, ögonen, öronen och näsan. Sjätte chakrat har förbindelse med tallkottkörteln. Psykologiskt kan problem med sjätte chakrat ge depressioner, tungsinne, känsla av ensamhet samt rigiditet.
  Aura-Soma Balansflaska 1

  Balansflaska nr 1 blå/djup magenta

 7. Sjunde chakrat, kronchakrat

  Vår andliga förbindelselänk

  Sjunde chakrat har att göra med andlighet, helande, tjänande samt transformation. Dess uppgift är att hjälpa oss att förstå den andliga sidan av livet, låta andligheten bli en del av oss samt låta den vägleda oss. När vi känner hängivelse och har mystiska upplevelser är det sjunde chakrat aktiverat.
  Fysiskt är det sjunde chakrat ingången för livskraften som genomströmmar hela den fysiska kroppen och de sex nedre chakrana. Sjunde chakrat har förbindelse med hypofysen. Psykologiskt kan obalans i sjunde chakrat orsaka att vi känner oss vilsna och att vi egentligen inte vill vara här på jorden. Vi längtar bort till ”en bättre värld” och har svårt att ta ansvar. Andlig stolthet och fanatism är också tecken på obalans i sjunde chakrat.
  Aura-Soma Balansflaska 20Aura-Soma Balansflaska 16

  Balansflaskor nr 20 blå/rosa och nr 16 violett/violett

 8. Åttonde chakrat

  Gudomlig kärlek

  Åttonde chakrat har ingen förbindelse med någon endokrin körtel eller med den fysiska kroppen. Det är lokaliserat ovanför kronchakrat.
  I åttonde chakrat finns den så kallade själsstjärnan eller akashakrönikan som innehåller all information om vår själ. Vår livsväg, våra möjligheter, syftet med våra inkarnationer och information om vår livsuppgift.
  Aura-Soma Balansflaska 67

  Balansflaska nr 67 magenta/magenta