Christine Morel Conscious Living

Jag har ända sedan tonåren känt att livet är så mycket mer än det vi bara kan se och ta på. Redan som barn hade jag erfarenhet av att det fanns en annan dimension. Jag strävade mot att öka min medvetenhet och inre utveckling genom att utöva yoga och meditation.

Livet förde med sig både med- och motgångar och genom själva livsprocessen insåg jag att djupt inom mig och djupt inom varje människa finns en inneboende visdom. Vi har alla en inre röst eller inre lärare som vi kan få kontakt med om vi vågar och vill stanna upp och lyssna.

Jag fick många insikter att det oftast är genom motgångar vi utvecklas och mognar. Om vi kan se våra motgångar som en källa till utveckling istället för en börda kan livet vara fascinerade och intressant.

Jag utbildade mig senare till Aura-Soma konsult där jag genom aktivt lyssnande leder personen till insikt om sig själv och hjälper honom/henne att se sin inre styrka och potential och hur vi kan ta ansvar för vårt eget helande och välbefinnande och inte se oss som offer för olika omständigheter.

På senare tid har jag även utbildat mig till lärare i Kundaliniyoga och Yinyoga och lär ut yoga och meditation. Mitt eget utövande av yoga och meditation har gett mig mer fokus, klarhet och ökad medvetenhet på djupet om hur allt hänger ihop och min egen del i det som händer i mitt liv.

På mina kurser oavsett om det är Aura-Soma, Yoga, Meditation eller vill jag förmedla inre växande och ökad medvetenhet.