Aura-Soma Färgessenser

Färgessenserna skapades för att ge oss tillgång till de färger som fattas i vår aura. Genom att använda färgessenserna kan vi absorbera de färger vi vanligtvis inte skulle använda. Detta gör att vi lättare kan agera utanför våra invanda mönster. Det är vanligt att man inte använder sina chakran till fullo och genom färgessenserna kan våra chakran öppnas så att vi lättare kan se på oss själva och omvärlden med nya ögon.

Vätskan är färglös men om man droppar den på en vit bergskristall har man med s.k. kirlianfotografering upptäckt att kristallen får den färg som färgessensen indikerar. Färgessenserna innehåller energi från träd, växter och kristaller.

Färgessenser finns i droppar  och finns att köpa i min webbshop, se menyn ovan.

Så här används färgessenser

Färgessenserna kan droppas på handlederna eller direkt på chakrapunkterna. Man kan även hälla lite i badvattnet.

 1. VIT – Ljus fyller hela min varelse

  Djupt renande på alla nivåer. Stärker sinnet, ger nya insikter, gör att man kan se och känna sig själv på ett nytt sätt. Kan ge klarhet åt olika situationer.

 2. ROSA – Värme och omtanke fyller varje cell

  Stimulerar förmågan att ta emot och att känna kärlek för sig själv och andra. Minskar rädsla och oro. Hjälper oss att höra det vi inte vill höra.

 3. RÖD – Jag öppnar mig för livsenergi

  Ger energi, medvetande och passion. Stärker aurafältet. Hjälper oss att stanna kvar i vår egen energi istället för att bekymra sig för mycket om andra.

 4. KORALL – Mitt egenvärde stärks

  Utvecklar samarbete, kompromissvilja och erkännande av allas unika gåva. Väcker egenskaper inom oss som vi inte trodde att vi hade.

 5. ORANGE – Jag känner mig delaktig

  Hjälper oss att fungera tillsammans med andra människor utan att förlora vår egen sanning och värdighet.

 6. GULD – Jag lyssnar till min inre visdom

  Centrering, hjälper oss att känna oss delaktiga i helheten. Att förverkliga sin inre sanning.

 7. GUL – Solljus lyser upp allt jag gör

  Ger klarhet och skapar ordning i kaos. Ger en känsla av enhet istället för dualitet.

 8. OLIV – Jag öppnar mitt hjärta

  Rädslor frigörs och det finns en möjlighet att öppna sitt hjärta.

 9. GRÖN – Kärlek flödar i mitt liv

  Kärlek manifesterar sig som konkret aktivitet. Hjälper oss att ge oss själva den tid och det utrymme vi behöver för att hitta vår sanna väg.

 10. TURKOS – Kreativitet flödar genom mig

  Att kunna kommunicera det som är sant för oss. Renar våra känslor och ger inre frid.

 11. BLÅ – Min inre frid ger mig näring

  Hjälper oss att hitta djup inre frid som gör att vi känner tillit till att allt är som det ska.

 12. KUNGSBLÅ – Jag bevittnar det som händer i mitt liv utan att döma

  Ger oss djupa insikter genom att stärka vår inre varseblivning. Är lugnande och centrerande.

 13. VIOLETT – Jag transformerar min skuggsida och tjänar livet

  Djup transformation och andligt tjänande. Skapar förbindelse med universum.

 14. MAGENTA – Jag är i kontakt med min livsuppgift

  Villkorslös kärlek. Att se det andliga i vardagen.