Yoga mot stress Conscious Living Christine Morel

Stress är ett av de största hoten mot vår hälsa i dagens samhälle. Snabbt tempo, höga prestationskrav, mycket information och oro inför framtiden ökar stressen. Stress är kroppens svar på en påfrestande situation då kroppen mobiliserar all energi för att klara av utmaningen.  Andningen blir snabb och ytlig, puls och blodtryck ökar, matsmältningen avstannar och kroppen börjar producera stresshormoner.

Yoga sänker blodtryck och puls, ger långsammare och djupare andning och hjälper oss att slappna av. Man tränar upp sin koncentrationsförmåga, sin förmåga att lyssna på kroppens signaler och att vara närvarande i nuet. Djupandning är det bästa hjälpmedlet mot stress. Det går inte att vara stressad samtidigt som man djupandas. Djupandning gör att tankar och känslor lugnar ner sig och kroppen slappnar av. Stress sätter sig ofta i rygg, axlar och nacke och många övningar i kundaliniyoga fokuserar på just dessa områden i kroppen.

Yoga stärker nervsystemet och frigör blockeringar, vilket gör att man får ökat energiflöde och mer livskraft. Detta är viktiga faktorer beträffande förmågan att klara av stress.

Istället för att med nålar stimulera de olika meridianerna i kroppen placeras kroppen i olika relativt lätta ställningar under en längre tid. På så sätt stimuleras meridianerna som vid akupunktur och med liknande effekt.

Yinyoga är ett utmärkt komplement till annan fysisk aktivitet såsom löpning, styrketräning och andra mer dynamiska yogastilar. Yinyoga passar alla människor men passar särskilt bra om man känner sig stel. Den har visat sig hjälpa vid ryggvärk, knä- och nackproblem. Om lever ett stressigt liv är yinyogan utmärkt. Yinyogan fyller hela dig med livsenergi, så kallad qi eller prana och lugnar ditt sinne.