Loading...

Aura-Soma Kurser

/Aura-Soma Kurser
Aura-Soma Kurser 2016-11-04T18:25:54+00:00

Aura-Soma Introduktionskurs

Aura-Soma Introduktionskurs

Välkommen till inspirerande dagar med färger och dofter! Genom ditt val av färger blir du mer medveten om vem du är och om dina inre egenskaper. Du får lära dig vad de olika färgerna betyder och hur de påverkar dig på olika plan.

Vi lär oss att använda balansflaskor, pomandrar och quintessenser och hur dessa produkter förstärker effekten av healing.

Vi går igenom varje chakra och vad vi kan göra för att påverka våra chakran. Vi får lära oss om ärkeänglar och hur vi kan samarbeta med dem för att få stöd och hjälp.

Varje deltagare får välja fyra flaskor och får en personlig konsultation och tolkning i gruppen. Ni får med er varsin balansflaska att använda med hemma!

Aura-Soma Terapeut

Aura-Soma Terapeut

Utbildningen ger dig möjlighet till att öka din förståelse för dig själv och det du möter i livet, hitta verktyg för att förmedla din intuition och stödja andra.

Du uppmuntras använda din intuition och inre visdom under kursens gång. Varje deltagare går igenom en process och får genom kursen ökad självkännedom och inspiration att utveckla sina gåvor/talanger. Man får djup förståelse för Aura-Soma genom personlig erfarenhet.

Utbildningen till Aura-Soma terapeut är uppdelad på 3 steg om vardera 6 dagar. Nedan följer en beskrivning av de olika stegen du behöver, för att kunna kalla dig Aura-Soma terapeut.

Efter varje steg får man ett diplom från Aura-Soma Academy, England.

Steg 1 handlar det om att introducera Aura-Soma som en färgterapi för att förstå själens och kroppens budskap. Filosofin bakom systemet, teoretisk kunskap om de olika färgerna och vad de olika färgerna kan berätta om människor, utforskas på djupet. Eleverna får lära sig hur man använder de terapeutiska redskapen i Aura-Soma systemet och får dessutom självförtroende att själva utföra enklare färgkonsultationer.

När man avslutat steg 1 får man ett personligt registreringsnummer och ett diplom. (Kursdeltagaren måste skriva under ett dokument och följa de riktlinjer som Aura-Soma akademin i England ställt upp).

Efter steg 1 kan man börja ge kostnadsfria konsultationer till familj, släkt och vänner.

Kursinnehåll:
 • Betoning på att Aura-Soma är en själsterapi där människor uppmuntras att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen helandeprocess.
 • Hur fungerar Aura-Soma.
 • Våglängder.
 • Primärfärger, sekundärfärger, tertiärfärger, komplementfärger samt pastellfärger.
 • Detaljerad förståelse för varje färg i färgtoncirkeln.
 • Förståelse för hur färgkoder finns i naturen.
 • Presentation av balansflaska 0- 64. Genomgång av  pomandrar, quintessenser, färgessenser och övriga produkter.
 • Tolkningen av färgvalet. Vad ordningen av de fyra flaskorna innebär. Vad den övre och den undre färgen av en flaska relaterar till.
 • Riktlinjer för hur en tolkning går till. Terapeutens roll i tolkningen av färgvalet.
 • Praktiska övningar: aura-healing, aura-målning, meditationer.
 • Chakra: Beskrivning av de olika chakrana. Andlig och psykologisk innebörd. Fysisk innebörd. Endokrina körtlar kopplade till chakrana. Balansoljor till de olika chakrana.
 • Vårt aurafält: Den sanna auran. Det eteriska gapet. Det elektromagnetiska fältet. Den eteriska kroppen. Astralkroppen. Demonstration och praktiskt arbete med auran och de subtila kropparna.
Under steg 2 fördjupar vi konsultationsmetoden. Vi går igenom varje färg på olika nivåer. Dessutom sätts Aura-Soma i relation till andra metoder som t.ex. astrologi och numerologi. Färger i relation till minnen av tidigare inkarnationer.

Steg två ger kursdeltagarna en ökad säkerhet i att göra konsultationer.

Efter steg 2 får man börja ge konsultationer till allmänheten.

Kursinnehåll:
 • Presentation av färgerna på fem olika nivåer: symboliskt, andligt, mentalt, känslomässigt och fysiskt.
 • Presentation av Aura-Soma i relation till: Numerologi. Astrologi. Inkarnationsteorin. Ayur-Veda.
 • Fördjupning av färgcirkeln. Vilka grundfärger ingår i varje färg. Vilken färg finns det mest av i en persons val. Djupare förståelse för de tre grundfärgerna blått, gult och rött.
 • Presentation av balansflaska 65-106.
 • Vilka kristaller ingår i de olika produkterna.
 • Fördjupning av quintessenserna. Presentation av de olika mästarna som gett namn åt quintessenserna.
 • Chakrahealing: Balansering av energiflödet med hjälp av pomandrar, quintessenser och chakraflaskor.
 • Efter steg 2 ska en uppsats på mellan 2000 och 4000 ord skrivas. Uppsatsen kan till exempel innehålla: Hur jag kom i kontakt med Aura-Soma. En speciell upplevelse med Aura-Soma. En speciell synvinkel på Aura-Soma
Den här kursen ger dig en större överblick och förståelse för den djupa visdom som Aura-Soma bygger på.

Du kommer att bli introducerad i ”Livets Träd” som visar vilken väg vi valt att gå för att komma till en större helhet. Genom att se och uppleva Aura-Soma i samband med ”Livets Träd” kan vi få information om vår utvecklingsväg. Ett unikt system för att medvetandegöra de hinder, upplevelser och utmaningar som vi möter på vägen till självkännedom.

Kursinnehåll:
 • Att fördjupa förståelsen för färgernas språk i relation till medvetandeutveckling.
 • Att introducera begreppet ”mindmapping” och att skapa förståelse för begreppet genom att skapa en egen ”mindmap”.
 • Att introducera Livets träd som en uråldrig ”mindmap”.
 • Att introducera Livets träd från ett historiskt och andligt perspektiv.
 • Att utforska sambandet mellan Aura-Soma, Livets träd och Tarot.
 • För att få det fjärde och slutgiltiga diplomet krävs följande:
  Att man deltagit i alla tre steg. Att man har utfört 60 konsultationer som ska dokumenteras. Att skriva en uppsats på cirka 5000 ord om ett ämne som man är intresserad av. Ämnet skall associeras med färg och också sättas i förbindelse med Aura-Soma, samt att besvara 10 uppsatsfrågor, sammanlagt cirka 5000 ord. Tillsammans ska arbetet innehålla cirka 10000 ord.
Aura-Soma kursen med Christine var verkligen en upplevelse utöver det vanliga! Det var en fantastiskt lärorik kurs i färgernas och dofternas rike. Christine är en mycket duktig och inspirerande lärare! Vi kursdeltagare var helt trollbundna av all den kunskap vi fick till oss, en underbar vecka som jag aldrig kommer att glömma!
Gabriella Morlin

Roligaste kursen jag gått!
Paulina Hall

Christines förmedlar sina Aura-Soma konsultationer med en mjuk skärpa som jag trivs mycket bra med och hennes kunskap, som är djup och full av erfarenhet, är för mig en gåva att få del av. Aura-Soma har förändrat mitt liv, och jag älskar att fortsätta förändras längs denna färgrika väg.
Jenny Wenhammar

Christine är lugn som lärare och har stort tålamod. Hon förklarar allt väldigt tydligt så att man förstår.
Lotta Sjöberg