Aura-Soma Quintessenser

Quintessenser används för att lättare komma in i meditation och för att bli inspirerad till självmästerskap.

Quintessenserna har skapats genom högre inspiration och vägledning för att återinföra den uråldriga kunskapen om ”de heliga dofterna”, (The Sacred Vapours). I tusentals år har dessa mystiska och magiska essenser använts av shamaner, tempelpräster och mystiker för att de skulle kunna förbinda sig med de eteriska rikena och uppnå självmästerskap. Varje doft har uppkallats efter en uppstigen mästare därför att denna mästare har uppnått de egenskaper som quintessensen kan hjälpa oss att uppnå.

Quintessenser finns i droppar och spray och finns att köpa i min webbshop, se menyn ovan.

Så här används quintessensen

Quintessenser används före meditation, vid sänggåendet eller när man känner sig trygg att öppna upp.

Tag tre droppar på vänster handled, gnid handlederna mot varandra och för händerna genom auran, uppifrån och ner, framför, bakom och på kroppens sidor.

Börja uppifrån och låt händerna vandra neråt samtidigt som du visualiserar den färg som den aktuella quintessensen har. Föreställ dig att varje chakra och hela auran fylls av färgen. På vägen ner mot fötterna lägger du händerna över hjärtat. Till sist lägger du händerna över ansiktet och andas in djupt tre gånger.

 1. El Morya

  Den här quintessensen har den fridfulla blå ljusenergin som hjälper oss att komma till den punkt i livet när vi låter den högre viljan ske genom oss.

 2. Kuthumi

  Kuthumi hjälper oss att kommunicera med devor och änglar och att känna djup respekt för växter och djur. Används så att vi kan erfara djup kärlek, glädje och visdom.

 3. Lady Nada

  Den här quintessensen som förbättrar vår förmåga att relatera och att uttrycka villkorslös kärlek. Lady Nada hjälper oss också med det inre lyssnandet och att hela vårt inre barn. Förstärker upplevelsen av att lyssna på klassisk musik.

 4. Hilarion

  Hilarion hjälper oss att finna nya vägar, sanna för oss själva och att stå upp för vem vi är. Vi får förmåga att läka hjärtats djupaste sår. Hjärtat renas och själen uttrycker sanning.

 5. Serapis Bey

  Serapis Bey hjälper oss att se karma i ett nytt ljus, att se svårigheter som en möjlighet att utvecklas istället för att se dem som en börda. Hjälper oss att förstå orsaken till vår smärta. Renande på både fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt plan.

 6. Christ

  Detta är quintessensen som ger ny energi och som hjälper oss att hitta vår livsuppgift här på jorden. Kan ge styrka om vi känner oss svaga och hjälper oss att förverkliga våra drömmar.

 7. St. Germain

  S:t Germain hjälper oss att transformera negativ energi. Att förstå, förlåta och försonas. Hjälper oss att utveckla respekt i förhållanden till andra människor, speciellt i parrelationer, eftersom det är där vi kommer allra närmast oss själva.

 8. Pallas Athena

  Pallas Athena hjälper oss att uppskatta skönhet och ger oss tillit att vi får allt vi behöver. Hjälper oss att förstå våra drömmar. För dem som skapar utifrån sina drömmar och visioner.

 9. Orion & Angelica

  Den här quintessensen behöver vi när vi reser, speciellt över tidszonerna. Förhindrar jetlag. Bra också vid inre resor. Hjälper oss att börja på nytt.

 10. Lady Portia

  Lady Portia är bra för dem som är hårda mot sig själva. Hjälper oss att se klart, så att vi kan fatta rätt beslut. Hjälper oss att inte vara fördömande mot andra.

 11. Lao Tsu och Kwan Yin

  Lao Tsu och Kwan Yin hjälper oss att förstå orsaken bakom våra sjukdomar. Hjälper oss att förstå karmiska lagar och att se förhållandet mellan händelser. Ger oss nåd och medkänsla.

 12. Sanat Kumara och Lady Venus Kumara

  Dessa två mästare representerar faders- och modersprincipen på högsta nivå. De hjälper oss att få tillgång till den allra djupaste aspekten av oss själva, den gudomliga gnistan.

 13. Maha Chohan

  Maha Chohan sätter oss i kontakt med den inre läraren. Hjälper oss att frigöra känslor som behöver uttryckas och hjälper oss att komma i kontakt med mer djupa och mystiska aspekter av oss själva.

 14. Djwal Khul

  Djwal Khul hjälper oss att finna sanningen och vår egen unika väg. Han hjälper oss att öppna våra hjärtan och att följa det som är sant för oss. Ger en djupare förståelse för astrologin.

 15. The Holy Grail and The Solar Logos

  Med den här quintessensen är det lättare att förstå att allt finns inom oss och att sökandet i det yttre då upphör.